Your browser does not support javascript! Please enable it, otherwise web will not work for you.

Specialist - Payroll & Personnel Admin

Home > Administration

Specialist - Payroll & Personnel Admin in Poland

 • Keywords Studios
 • Full time
 • Intermediate
 • Email

Specjalista ds. Kadr i Płac wspiera procesy kadrowo-płacowe oraz zadania związane z administracją personalną.

Specialist - Payroll & Personnel Admin supports payroll and personnel administration processes.

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, teczek osobowych pracowników
 • Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym oraz systemie korporacyjnym
 • Udział w procesie naliczania wynagrodzeń, zasiłków, urlopów, potrąceń, korekt
 • Wprowadzanie, kontrola i rozliczanie czasu pracy i nieobecności
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych za zatrudnieniem
 • Przygotowywanie i nadzór nad umowami cywilno-prawnymi
 • Przygotowywanie i procesowane zgłoszeń i wygłoszeń z ZUS, wsparcie w przygotowaniu deklaracji ZUS, korekt
 • Obsługa zapytań i zgłoszeń pracowników oraz zleceniobiorców, w tym udzielanie informacji dotyczących przepisów prawa pracy, zasiłków oraz wynagrodzeń, potrąceń itp.
 • Kontrola terminów badań okresowych
 • Przygotowywanie raportów z zakresu kadrowo-płacowego, dostarczanie danych na potrzeby przygotowywania raportów finansowych i innych
 • Przygotowanie formularzy, instrukcji i procedur dla pracowników
  i liderów
 • Kontakt z instytucjami zewnętrznymi
 • Preparing payroll and personnel administration documents
 • Updating data in local payroll system and corporate HR System
 • Supporting payroll calculations, sick leaves, holidays, payroll deductions, corrections etc.
 • Updating, reviewing and settlement of working time and absences
 • Preparing required documents regarding employment
 • Preparing and supervising civil contracts
 • Preparing and processing social security registrations (ZUS), support in preparing declarations, corrections etc.
 • Responding to questions from employees and contractors, including providing information about working regulations, working time, sick leaves, salary payments, deductions etc.
 • Controlling deadlines for obligatory medical examinations
 • Preparing payroll and personnel admin reports, providing required data for financial reports and other
 • Preparing forms, instructions and procedures for employees and leaders
 • Contacting external institutions

Requirements

 • Min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu procesów kadrowo-płacowych
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itp.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego na poziomie (B1/B2)
 • Znajomość systemu Comarch OPTIMA (Kadry) będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel)


 • Min. 3 years of experience in handling payroll and personnel admin processes
 • Very good analytical skill
 • Practical knowledge of labor law, social security system etc.
 • Communicative knowledge of English (B1/B2)
 • Knowledge of Comarch OPTIMA (Kadry) will be an asset z
 • Very good knowledge of Office (Excel)

Benefits

 • possibility to work remotely (3-4 days/week)
 • parking space
 • private medical care
 • nice location (Green park area in Katowice)

Keywords Studios

The video games industry represents the pinnacle of interactive digital content. At Keywords, we are using our passion for games, technology and media to create a global services platform for video games and beyond. We aim to become the “go-to”...

Similar positions

HR Business Partner - CDD (F/H/NB)

 • Ubisoft
 • Full time
 • Saint-Mandé, France
 • 09/05/2021

Talent Acquisition Specialist

 • Rockstar Dundee
 • Full time
 • Perth, United Kingdom
 • 09/05/2021

Administrative Assistant

 • Unity
 • Contract
 • Remote
 • 07/05/2021

Talent Acquisition Specialist - Green Panda Games

 • Ubisoft
 • Full time
 • Paris, France
 • 07/05/2021

Office Administrator

 • PUBG
 • Full time
 • Saratoga Springs, United States
 • 07/05/2021

Office Administrator

 • PUBG
 • Full time
 • Madison, United States
 • 07/05/2021

Recruiter and HR Operations intern - Green Panda G

 • Ubisoft
 • Full time
 • Paris, France
 • 06/05/2021

Senior Technical Admin Executive

 • Ubisoft
 • Full time
 • Pune, India
 • 05/05/2021

Senior Admin Executive

 • Ubisoft
 • Full time
 • Pune, India
 • 05/05/2021

HR Advisor - Ottawa

 • Keywords Studios
 • Full time
 • Canada
 • 05/05/2021